Presidential elections in Ukraine 2019

Online voting results (first, preliminary)

common data

Number of voting participants: 62
Total number of votes: 8193
Online voting start date: 30 November 2014
Online voting end date: 19 July 2018
Election date: 31 March 2019

results by candidates

Candidate name Votes FOR (%)
1
15.49%
1 269
2
14.44%
1 183
3
7.41%
607
4
Another candidate
6.82%
559
5
6.79%
556
6
5.36%
439
7
4.63%
379
8
4.5%
369
9
4.08%
334
10
3.75%
307
11
3.08%
252
12
Azarov N. Y.
2.17%
178
13
Veyder D. A.
1.97%
161
14
1.88%
154
15
1.88%
154
16
I will not vote
1.78%
146
17
1.56%
128
18
1.43%
117
19
0.96%
79
20
0.81%
66
21
Mochanov A. Y.
0.79%
65
22
0.7%
57
23
0.68%
56
24
0.68%
56
25
Nayem M. .
0.63%
52
26
Sobolev E. V.
0.62%
51
27
0.6%
49
28
Lyzhichko R. S.
0.57%
47
29
Nalivaychenko V. A.
0.56%
46
30
Bereza B. E.
0.33%
27
31
0.33%
27
32
0.22%
18
33
Berezyuk O. V.
0.21%
17
34
Korolevskaya N. Y.
0.17%
14
35
Shufrich N. I.
0.16%
13
36
Gopko A. N.
0.15%
12
37
Gacko V. N.
0.13%
11
38
Syroed O. I.
0.13%
11
39
Sheremeta P. M.
0.12%
10
40
Semenchenko S. I.
0.12%
10
41
Horoshkovskiy V. I.
0.12%
10
42
Katerinchuk N. D.
0.11%
9
43
Chornovol T. N.
0.1%
8
44
Shimkiv D. A.
0.1%
8
45
Arbuzov S. G.
0.09%
7
46
0.09%
7
47
Lucenko Y. V.
0.07%
6
48
Litvin V. M.
0.07%
6
49
Homutynnik V. Y.
0.07%
6
50
Syumar V. P.
0.06%
5
51
0.06%
5
52
Kutovoy T. V.
0.05%
4
53
Levchenko N. A.
0.05%
4
54
Geraschenko A. Y.
0.05%
4
55
0.05%
4
56
Kirilenko V. A.
0.05%
4
57
Kaletnik O. N.
0.04%
3
58
Ulyanchenko V. I.
0.04%
3
59
Lucenko I. V.
0.01%
1
60
Yarema V. G.
0.01%
1
61
Kovalchuk V. A.
0.01%
1
62
Petrenko P. D.
0.01%
1
63
Popov I. V.
0%
0
64
Chernenko A. N.
0%
0

results by region

Region Number of votes
1
21.05%
1 725
2
11.51%
943
3
8.96%
734
4
8.8%
721
5
5.44%
446
6
5.36%
439
7
4.04%
331
8
3.16%
259
9
2.87%
235
10
2.78%
228
11
2.78%
228
12
2.23%
183
13
2.22%
182
14
2.21%
181
15
2.07%
170
16
1.95%
160
17
1.55%
127
18
1.42%
116
19
1.32%
108
20
1.26%
103
21
1.23%
101
22
1.01%
83
23
1%
82
24
0.99%
81
25
0.84%
69
26
0.79%
65
27
0.57%
47
28
0.44%
36
29
0.12%
10

results by gender

Gender Number of votes
1
men
67.35%
5518
2
22.02%
1804
3
10.63%
871

results by age

Age Number of votes
1
32.15%
2634
2
25.74%
2109
3
19.93%
1633
4
13.01%
1066
5
6.16%
505
6
3%
246
preliminary voting ended!
18 days back
Petro Poroshenko said that he intends to nominate his candidacy in the next presidential elections in Ukraine: “Yes, I am going to participate in the next presidential elections. But first, for these elections we need a victory.”
20 days back
Today, March 31, 2024, at this time, sociological companies could publish the preliminary results of the presidential elections in Ukraine, but this will not happen due to the ongoing aggression of the Russian Federation. Of course, elections will be held after Ukraine’s victory!
23 days back
28 days back