Home » Online elections » Ukrainian presidential elections 2019. Online voting (first preliminary) » Results

Presidential elections in Ukraine 2019

Online voting results (first, preliminary)

common data

Number of voting participants: 62
Total number of votes: 8193
Online voting start date: 30 November 2014
Online voting end date: 19 July 2018
Election date: 31 March 2019

results by candidates

Candidate name Votes FOR (%)
1
15.49%
1 269
2
14.44%
1 183
3
7.41%
607
4
Another candidate
6.82%
559
5
6.79%
556
6
5.36%
439
7
4.63%
379
8
4.5%
369
9
4.08%
334
10
3.75%
307
11
3.08%
252
12
Azarov N. Y.
2.17%
178
13
Veyder D. A.
1.97%
161
14
1.88%
154
15
1.88%
154
16
I will not vote
1.78%
146
17
1.56%
128
18
1.43%
117
19
0.96%
79
20
0.81%
66
21
Mochanov A. Y.
0.79%
65
22
0.7%
57
23
0.68%
56
24
0.68%
56
25
Nayem M. .
0.63%
52
26
Sobolev E. V.
0.62%
51
27
0.6%
49
28
Lyzhichko R. S.
0.57%
47
29
Nalivaychenko V. A.
0.56%
46
30
Bereza B. E.
0.33%
27
31
0.33%
27
32
0.22%
18
33
Berezyuk O. V.
0.21%
17
34
Korolevskaya N. Y.
0.17%
14
35
Shufrich N. I.
0.16%
13
36
Gopko A. N.
0.15%
12
37
Gacko V. N.
0.13%
11
38
Syroed O. I.
0.13%
11
39
Sheremeta P. M.
0.12%
10
40
Semenchenko S. I.
0.12%
10
41
Horoshkovskiy V. I.
0.12%
10
42
Katerinchuk N. D.
0.11%
9
43
Chornovol T. N.
0.1%
8
44
Shimkiv D. A.
0.1%
8
45
Arbuzov S. G.
0.09%
7
46
0.09%
7
47
Lucenko Y. V.
0.07%
6
48
Litvin V. M.
0.07%
6
49
Homutynnik V. Y.
0.07%
6
50
Syumar V. P.
0.06%
5
51
Goncharenko A. A.
0.06%
5
52
Kutovoy T. V.
0.05%
4
53
Levchenko N. A.
0.05%
4
54
Geraschenko A. Y.
0.05%
4
55
0.05%
4
56
Kirilenko V. A.
0.05%
4
57
Kaletnik O. N.
0.04%
3
58
Ulyanchenko V. I.
0.04%
3
59
Lucenko I. V.
0.01%
1
60
Yarema V. G.
0.01%
1
61
Kovalchuk V. A.
0.01%
1
62
Petrenko P. D.
0.01%
1
63
Popov I. V.
0%
0
64
Chernenko A. N.
0%
0

results by region

Region Number of votes
1
21.05%
1 725
2
11.51%
943
3
8.96%
734
4
8.8%
721
5
5.44%
446
6
5.36%
439
7
4.04%
331
8
3.16%
259
9
2.87%
235
10
2.78%
228
11
2.78%
228
12
2.23%
183
13
2.22%
182
14
2.21%
181
15
2.07%
170
16
1.95%
160
17
1.55%
127
18
1.42%
116
19
1.32%
108
20
1.26%
103
21
1.23%
101
22
1.01%
83
23
1%
82
24
0.99%
81
25
0.84%
69
26
0.79%
65
27
0.57%
47
28
0.44%
36
29
0.12%
10

results by gender

Gender Number of votes
1
men
67.35%
5518
2
22.02%
1804
3
10.63%
871

results by age

Age Number of votes
1
32.15%
2634
2
25.74%
2109
3
19.93%
1633
4
13.01%
1066
5
6.16%
505
6
3%
246
preliminary voting ended!