Home » Ukrainian politicians » Klichko Vitaly Vladimirovich

Klichko Vitaly Vladimirovich

Klichko Vitaly Vladimirovich
Date of birth: 19.07.1971 (49 years 10 months 26 days)
Place of birth: Belovodskoye, Kyrgyzstan
Political party: UDAR (Ukrainian Democratic Alliance for Reforms) of Vitaliy Klychko
Education: Pereyaslav-Khmelnitsky Hrihoriy Skovoroda State Pedagogical University,
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Profession: athlete, boxer